Strona Główna<<<

O nas

SterylnaWentylacja2W Klingenburg, każdego dnia skupiamy się na stałym rozwoju, badaniach oraz opracowywaniu innowa-cyjnych technologii, które mogą przysłużyć się społeczeństwu i środowisku.

Doświadczenie w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej, zdobyte na całym świecie, przez wiele lat i w wielu gałęziach przemysłu, nauczyło nas, że nawet w przypadku stosowania restrykcyjnych zasad higieny, powietrze, po przejściu przez instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną, zawierać będzie bardzo wiele zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

W wyniku wdychania zanieczyszczonego powietrza każdego dnia zdrowie użytkowników pomieszczeń jest zagrożone!

Zagadnienia związane z zanieczyszczeniami klimatyzacji i wentylacji, wpływającymi bezpośrednio na jakość powietrza nie są w Polsce doceniane, a konieczność utrzymywania przewodów i central klimatyzacyjnych w odpowiednim stanie higienicznym nie jest w Polsce do końca rozumiana. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA oraz w Skandynawii istnieje już duża świadomość społeczna dotycząca tych zagadnień. W krajach tych dostrzeżono korelację pomiędzy: 

  • zanieczyszczeniami powietrza wewnętrznego a zdrowiem użytkowników pomieszczeń;
  • zdrowiem użytkowników pomieszczeń a efektywnością ich pracy;
  • efektywnością pracy a korzyściami finansowym.  

Ponieważ problem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego nie jest nam obojętny, stworzyliśmy ten serwis, który w założeniu ma służyć edukacji i uświadomieniu społeczeństwa oraz pomóc nawiązać ogólną dyskusję związaną z zanieczyszczonym powietrzem wewnątrz pomieszczeń, na którego negatywny wpływ narażonych jest wielu ludzi.  

W swoich działaniach utożsamiamy się ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia, które brzmi:


Każdy człowiek ma prawo oddychać czystym powietrzem wewnętrznym"1


1. The Right to Healthy Indoor Air, Raport on a WHO Meeting, Bilthoven, Holandia, 15-17 maja 2000.

RussianRUEnglish (UK)PolishPL